TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022
(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
turk-alman-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani turk-alman-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani turk-alman-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
– Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak).
-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
-Yukarıda Özel Şartlar bölümünde yazan niteliklere ve belgelere sahip olmak.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI
Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire
Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU TARİHLERİ : 11.09.2023-25.09.2023
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz / İSTANBULBAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
Başvuru Formu (www.tau.edu.tr İnternet sayfasından temin edilebilir) Diploma Fotokopisi (E-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi. KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi. SGK prim döküm belgesi (E-Devlet üzerinden barkod bulunan belge). Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir) Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir) Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler 1 Adet fotoğrafBAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, 2022 KPSSP94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısın 4 (dört) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.*Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*Üniversitemiz gerekli gördüğü hallerde, ilanın her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme yetkisine sahiptir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir