BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b)
fıkrasına uyarınca 2022/2023 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacağı 11.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
bingol-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani


src=”https://www.personeltemin.com.tr/wp-content/uploads/2023/09/bingol-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani-2.png” alt=”bingol-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani” width=”1035″ height=”697″ /> bingol-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani bingol-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani bingol-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani
GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3. Lisans mezunları için 2023 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME ve BAŞVURU ADRESİ

İlan Yayım Tarihi 11.09.2023 Başvuru Başlangıç Tarihi 11.09.2023 Son Başvuru Tarihi 25.09.2023 (Mesai Bitimine Kadar) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 29.09.2023 Ön Değerlendirme Sonucuna İtiraz 02-06.10.2023 Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 13.10.2023 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.bingol.edu.tr/ Başvuru Adresi Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl*Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Başvuru Adresi Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl” adresine evraklarını gönderecektir
İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,( https://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/ )
2. 2022/2023 KPSS Sonuç Belgesi,
3. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4. Nüfus Cüzdan Sureti.(e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)6. Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi
9. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
10. Sertifika istenilen ilanlara başvurular için istenilen sertifika belgesinin fotokopisi
Önemli Notlar:
1- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)3- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
4- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
6- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir