Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Memuru Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Çalışma Uzman Yardımcısı Alımı Yapacağını İlan Etti. İşte Tüm Detaylar:

Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8’inci kadro dereceli 25 (yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

 

Atama Yapılacak Kadro Sayıları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Memuru Alımı

Başvuru Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
  • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  • 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) yukarıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
  • 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
  • Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

 

 Başvuru Tarihi ve Yeri

  • Adaylar başvurularını 09/01/2023 – 03/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
  • Başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler ve sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık resmi internet sayfasında (csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.

 

 Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınavın Şekli

Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

-Aşağıda sınav konuları başlığı altında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

-Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

 

Sınav Konuları

Adayların mezun olduğu bölüm itibarıyla teknik ve mühendislik konuları ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuat.

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir