Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden Daimi İşçi Alımı İlanı

Denizcilik alanında lisans mezunu ve gerekli niteliklere sahipseniz, Kıyı Emniyeti’nde size bir yer var! Kılavuz Kaptan pozisyonu için 8 kişilik daimi işçi alımı ilanı yayınlandı.

Başvuru Şartları:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmamış olmak
  • 5237 sayılı Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • 5237 sayılı Kanunun 188., 190. ve 191. maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak
  • 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip olmak • 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek

Başvuru Süreci:

 • Başvurular Türkiye İş Kurumu (TİSK) üzerinden 11-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir.
 • TİSK Hizmet Merkezlerine şahsen veya TİSK web sayfası üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sınav:

 • Sözlü sınav/mülakat Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenecek tarih ve yerde yapılacaktır.
 • Sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri ile mesleki bilgi ve yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konulardan soru sorulacaktır.
 • Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekmektedir.

Atama: • Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 • KPSS’den muaf öncelikli adayların sınavda başarılı sayılması için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur.
 • Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, “Haberler ve Duyurular” kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Diğer Bilgiler:

 • Başvurularla ilgili detaylı bilgi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sitesini (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.
 • Bu ilanla ilgili her türlü soru ve sorun için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı ile 0312 292 34 00 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Unutmayın:

 • Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2024‘tür.
 • Başvurular TİSK üzerinden yapılmaktadır.
 • Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan almak gerekmektedir.
 • Atama puanı KPSS puanı ve sözlü sınav puanının ortalaması ile belirlenir.

Bu heyecan verici fırsatı kaçırmayın! Hayallerinizdeki denizcilik kariyerine Kıyı Emniyeti ile adım atın!

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir