DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda bilgileri yer mütercim-tercüman unvanlı sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.
diyanet-isleri-baskanligi-sozlesmeli-personel-alim-ilani
BAŞVURU ŞARTLARI
 Genel Şartlar:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
-Adaylar ilan edilen dillerden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir.
Özel Şartlar:
diyanet-isleri-baskanligi-sozlesmeli-personel-alim-ilani
Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 23.10.2023-  (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
3. Adayların son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış YDS’ye denk geçerli dil puanlarını gösterir belgelerini (YDS puanı sistem tarafından otomatik olarak alınacaktır.) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
SINAVA İLİŞKİN TEBLİĞAT VE DUYURULAR
1. Sınavın süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
2. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından sinav.diyanet.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ ve KONULARI
1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Sınav Konuları;
-Genel Kültür (20 puan),
– Genel Yetenek (20 puan),-Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).
4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.
5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.6. Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (kimlik kartı/nüfus cüzdanı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik kartı/nüfus cüzdanı
veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş ) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana, KPSS puanı yeni olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
 SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR
1. Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.
DİĞER HUSUSLAR
1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır. (Sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.4. Adaylar, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bunları da sevebilirsiniz

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR” için 8 yorum

  1. su sıralar araştırma yapıyordum bu makale ile karşılaşmam iyi oldu paylaşımdan ötürü teşekkür ederim

  2. Detaylı bir makale olmuş. Baştan sona okudum ve karşılaşmış olduğum için de mutluyum. Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir