TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni – motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alınacaktır. İş gücü taleplerimiz KPSS şartı aranmaksızın 19.02.2024 – 23.02.2024 tarihleri arasında ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR’da yayımlanacaktır Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, özel şartlar, istenilen belgeler ve
okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir Makine Bakım ve Onarımcısı (Makine Bakımcısı) sanat kolunda işe alınacak işçiler için İstenen Özel Şartlar İlan tarihi itibariyle; 7233.43 Makine Bakımcı, 7233.42 Makine Bakım Yardımcı Elemanı, 7233.01 Makine Bakım Ustası, 3115.25 İş Makineleri Teknisyeni, 3115.37 Raylı Sistemler Makine Teknisyeni, 3115.40 Raylı Sistemler Makine Teknikeri, 3115.74 Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı, 7233.18 İş Makineleri Bakım ve


Onarımcısı, 7233.19 Mekaniker-Lokomotif, 7233.25 Mekaniker-Vagon, 7233.39 Hidrolik Pnömatikçi, 7233.45 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı, 3115.13 Makine Teknikeri, 3115.19 Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni, 3115.25 İş Makineleri Teknisyeni meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi veya Buraj Makinesi, Balast Regülatör Makinesi, Balast Eleme Makinesi, Balast Stabilizatör Makinesi, Mobil Kaynak Makinesi, Poz Otosu araçlarından herhangi biri için Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan alınan
geçerlilik süresi devam eden Makine Kullanma Ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Makine Teknisyeni – Motor ve Makine (Motor Tamircisi) sanat kolunda işe
alınacak işçiler için İstenen Özel Şartlar


– İlan tarihi itibariyle; 3115.07 Makine Teknisyeni-Motor ve Makine, 3115.21 Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni, 7233.08 Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi), 7233.46 İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı, 2360.09 Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı), 7231.06 Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı, 7231.19 Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt), 7231.23 Motor Yenileştirmeci kodlarında en az 3 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi veya Buraj Makinesi, Balast Regülatör Makinesi, Balast Eleme Makinesi, Balast Stabilizatör Makinesi, Mobil Kaynak Makinesi, Poz Otosu araçlarından herhangi biri için Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan alınan geçerlilik süresi devam eden Makine Kullanma Ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) sanat kolunda işe alınacak işçiler için İstenen Özel Şartlar
– İlan tarihi itibariyle; 7212.07 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), 7212.38 Çelik Kaynakçısı, 7212.02 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı, 7212.06 Oksi-Gaz Kaynakçısı 7212.08
Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı, 7212.31 Ark Kaynakçısı, 7212.39 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası, 7212.40 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi, 7212.32 Otomotiv Kaynakçısı, 7212.37 Otomotiv Kaynak İşçisi, 7214.06 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi, 7214.25 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası,

3112.23 Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni, 7212.18 Boru Kaynakçısı, 7212.43 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı), 7213.03 Karoserci, 3115.17 Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni, 3119.08 Kaynak Teknikeri, 3119.09 Metal İşleri Teknikeri 7213.19 Tanker İmalat Ustası, 7213.20 Damperli Kasa İmal Ustası, meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgeleyerek, TS EN ISO 9606-1 (Çelik Kaynakçı) Standardına uygun sertifikaya sahip olması gerekmektedir.
Makine Bakım ve Onarımcısı (Makine Bakımcısı), Makine Teknisyeni – Motor ve Makine (Motor Tamircisi), Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) sanat kolunda işe alınacak
işçiler için İstenen Genel Hususlar ve Şartlar İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, uygulama ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.1- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;
– Belirtilen meslek yüksekokulu programları veya meslek lisesi bölümlerinin herhangi
birinden mezun olması gerekmektedir.
Söz konusu işgücü taleplerimize belirtilen program veya bölümlerin herhangi birinden mezun olup üst öğrenim bitirenlerde başvuru yapabilecektir.
– İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede
bulunan adaylar, noter huzurda kura çekimi öncesi ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları
belirlemek üzere aşağıdaki belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları


Dairesi Başkanlığına 04.03.2024 – 22.03.2024 tarihler arasında teslim edecektir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
3- Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların
işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda uygulama ve sözlü sınavına
katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 17.04.2024 tarihinde TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad.
No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.
4- Adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/)
duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde
yapılacaktır.


5- Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 5 puan, yazılı
iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 50 puan olmak üzere beceri alanında
65 puan üzerinden,
Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 7 puan
üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki
teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 35 puan, toplamda 100 puan
üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalaması alınarak başarı puanı belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise
başarısız sayılacaktır.
6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
7- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok
tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek
adaylar başvuru yapabilecektir.


9- İşe başlayan işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
10- İşe başlayan işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız
olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.
11- İşe başlayan işçiler atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde
bulunamayacaktır.
12- İşe başlayan işçiler vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz
çalıştırılabilecektir.
13- İşe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci
maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş
oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına
ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.


İSTENİLEN BELGELER;
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden
TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı
bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı
belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun
belgesi olacaktır.)
4- Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu
belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
5- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesini,


6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümünü,
7- Makine Kullanma Ehliyeti, (Makine Bakımcı ile Motor ve Makine iş gücü talebine
başvuru yapan adaylardan istenecektir.)
8- TS EN ISO 9606-1 (Çelik Kaynakçı) Sertifikası (Kaynakçı iş gücü talebine başvuru
yapan adaylardan istenecektir.)
9- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.
İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI
1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
“Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın” sağlık
kurulu raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması veya Sağlık Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan “uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç
aldığına dair kararın” sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.
2- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel


cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu
alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
 “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve


Tehlikeli İşlerde çalışır veya kaynakçı/makine bakımcı/motor ve makine
olarak çalışır.” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir