İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADROLU İŞÇİ ALIMI YAPACAK

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kadrolu işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.
Kadrolu işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.AÇIKLAMALAR
1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıdaki tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası ve sözlü mülakat yöntemiyle ” Kadrolu İşçi” alınacaktır.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN KADROLU İŞÇİ NOTER KURASI VE SÖZLÜ MÜLAKAT USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Aşçı mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında (http://www.iskilip.bel.tr/) ilan edilecektir.
4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında (http://www.iskilip.bel.tr) ilan edilecektir.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
6. Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından http://www.iskilip.bel.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.
7. Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA alınacak olan kadrolu işçinin görev yerleri İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından belirlenecektir.
& Alınacak işçilerin ücretleri kadrolu işçi toplu sözleşmesi üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
7. Başvuran adaylar İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8. 18 yaşını tamamlamış olmak
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLARI

iskilip-belediyesi-kadrolu-isci-alimiÖZEL ŞARTLAR
1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
2. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim mezunu olmak
En çok öğrenim: Lise veya dengi okul mezunu olmak 3. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet etmek. (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)
4. C sürücü sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
5. SRC 4 belgesine sahip olmak

 

iskilip-belediyesi-kadrolu-isci-alimi

ÖZEL ŞARTLAR
1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 2. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim mezunu olmak En çok öğrenim: Lise veya dengi okul mezunu olmak 3. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet etmek. (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)
4. D sürücü sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak

iskilip-belediyesi-kadrolu-isci-alimi

ÖZEL ŞARTLAR
1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
2. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim mezunu olmak En çok öğrenim: Lise veya dengi okul mezunu olmak
3. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet etmek. (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)
4. G sürücü sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
5. Ekskavatör operatörlük belgesine sahip olmak, operatörlük belgesinin ehliyete işlenmiş olmak

 

iskilip-belediyesi-kadrolu-isci-alimiÖZEL ŞARTLAR
1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
2. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim mezunu olmak En çok öğrenim: Lise veya dengi okul mezunu olmak
3. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet etmek. (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)
4. Elektrik tesisatçılığı alanında kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak
iskilip-belediyesi-kadrolu-isci-alimi

ÖZEL ŞARTLAR
1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

2. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim mezunu olmak
En çok öğrenim: Lise veya dengi okul mezunu olmak
3. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet etmek. (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)
4. MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) sertifikasına sahip olmak

iskilip-belediyesi-kadrolu-isci-alimi

ÖZEL ŞARTLAR
1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
2. En az öğrenim seviyesi: Lise veya dengi okul mezunu olmak
En çok öğrenim: Lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olmak
3. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet etmek. (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)
4. MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) sertifikasına sahip olmak

iskilip-belediyesi-kadrolu-isci-alimi
ÖZEL ŞARTLAR
1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

2. En az öğrenim seviyesi: İlkokul mezunu olmak En çok öğrenim: Lise veya dengi okul mezunu olmak 3. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet etmek. (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)

ÖZEL ŞARTLAR
1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

2. En az öğrenim seviyesi: İlkokul mezunu olmak
En çok öğrenim: Lise veya dengi okul mezunu olmak 3. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet etmek. (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)
4. Tesviyecilik alanında Kalfalık veya Ustalık belgesine sahip olmak

 

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir