Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek 10 sözleşmeli personel pozisyonu için başvurular açılmıştır. Bu pozisyonlara yerleştirme, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Grup No:1
Pozisyon: Büro Personeli
Alınacak Kişi Sayısı: 5
Öğrenim Durumu: Önlisans
Cinsiyet: Kadın/Erkek
KPSS Puan Türü: KPSS-P93

Grup No:2
Pozisyon: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Alınacak Kişi Sayısı: 5
Öğrenim Durumu: Önlisans
Cinsiyet: Erkek
KPSS Puanı: KPSS-P93

I) BAŞVURU ŞARTLARIA- Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
c) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmamak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmemiş olmak.
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
f) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

B- Özel Şartlar

 1. Büro Personeli pozisyonu için;
  a) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarından mezun olmak.
  b) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almak.
  c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
  a) Önlisans mezunu olmak.
  b) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almak.
  c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  ç) Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
  d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
  e) Boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 fazla, 13 az olmaması gerekmektedir.

II) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

a) Başvurular, 13/05/2024-19/05/2024 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
b) Başvuru süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
c) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgileri, başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edilecektir.
ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir.
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

III) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvurular, KPSS-P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacaktır.

b) Asil adaylar ile yedek adaylar belirlenecek olup, puan sıralaması sonucunda eşitlik durumunda diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Asil ve yedek aday listeleri, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.mapeg.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

d) Atanmaya hak kazanan adayların başvuruları süresi içinde yapılmadığı, feragat edildiği, ataması iptal edildiği veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrıldığı durumlarda, yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

e) Asil ve yedek aday listelerine yapılan itirazlar, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmalıdır.

f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge veren adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV) BİLGİ ALMA

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve diğer bilgileri Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebilirler. Ayrıca başvurular ile ilgili her türlü bilgi için aşağıdaki telefon numaralarından bilgi alabilirler:

Tel: 0 (312) 212 80 00 / 5808 – 5809

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir