Millî Savunma Bakanlığı Ve Kuvvet Komutanlıklarına Memur Temini

Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere toplamda 196 memur alacağını ilan etti. Detayla ise şu şekilde;

Millî Savunma Bakanlığı belirlediği niteliklerde kadro uygunluğuna göre Devlet Memuru alımı yapacak. Yapılacak memur alımında “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esasları uygulanacaktır.

 

Yapılacak olan memur alımına ilişkin olarak Her aday sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı Diplomalarını, MEB Onaylı Sertifika, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Avukatlık Ruhsatı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı/Sertifikasını “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından sisteme yükleyeceklerdir.

Devlet memuru alımına ilişkin faaliyet takvimi şu şekildedir:

FAALİYET TAKVİMİ

Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

 

NOT: Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanan puan dikkate alınacaktır.

Temini Yapılacak Personellerde Aranacak Nitelikler ve Alınacak Personel Sayıları Şu Şekildedir:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU 2

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU 3

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU 4

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
 • 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

 

Sınav Başvuru Şekli

 • Başvurular 29 ARALIK 2022 – 31 OCAK 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

 

Sınav Tarihi Ve Yeri

 • Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

 

Adayların Yanında Getireceği Belgeler

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.

 • Sınav çağrı belgesi,
 • C. Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi,
 • Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti
 • Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı Sertifika, Ehliyet, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Avukatlık Ruhsatı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı/Sertifikasının aslı veya onaylı sureti.

 Erkek Adaylardan;

 • Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi,
 • Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge,
 • Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
 • Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge,

 

Sınav Konuları

 • Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi),
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

 

Atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır.

 

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir