ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların’ “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır. 2022-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.adalet-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-ilani-

 GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,3) 2022- KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
5) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)6) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657
POZİSYON ALAN ALINACAK PERSONEL
-Çözümleyici
-Yazılım Geliştirici
-Web Önyüz Geliştirici
-DevOps Mühendisi
-Mobil Uygulama Geliştirici
-Veri Tabanı Yöneticisi
TOPLAM 18
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)
ÖZEL ŞARTLAR
1. Yazılım Geliştirici
-Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,
-Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hâkim olmak,
– Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hâkim olmak,
– REST web servis, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi sahibi olmak,
-Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi sahibi olmak,-RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
– ORM araçlarını kullanarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,
– DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
-Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
– Tercihen; JavaEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
– Tercihen; Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
– Tercihen; .NET Core, .NET Framework, .NET MVC, Entity Framework teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahibi olmak.
2. Web Önyüz Geliştirici
– Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,
-Web Önyüz projelerinde aktif olarak çalışmış olmak,-React kullanarak proje geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,
– CSS3, HTML5, JavaScript ile web tabanlı yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,
-Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,
-Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
– Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,
-Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hâkim olmak,
– Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.3. Mobil Uygulama Geliştirici
– Mobil uygulama geliştirme projelerinde aktif olarak (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,
– Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,
– Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
-Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,
– Google Play Store’da veya Apple App Store’da referans uygulama sunabilmek,
– Tercihen; IOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programlama konularına hâkim olmak, i. IOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak, ii. IOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,
– Tercihen; Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hâkim olmak, i. Android frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,
ii. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak.
4. DevOps Mühendisi– Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,
– Tercihen; Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,
– Unix/Linux işletim sistemleri, veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.)
– Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TeamCity vb. CI/CD araçlarının en az birinde bilgi sahibi olmak,
-CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi sahibi olmak,
– Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hâkim olmak,
– Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,
-Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
– Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
-Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
-Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5. Veri Tabanı Uzmanı– Veri tabanı yöneticisi olarak (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,
– Oracle veya PostgreSQL veri tabanı yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
-PostgreSQL veya Oracle veri tabanlarında PL/pgSQL ve PL/SQL programlama ve iyileştirme (tuning) tecrübesine sahip olmak,
-Veri tabanı güvenliği, yedekleme ve kurtarma ve performans izleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Tercihen; Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
-Tercihen; MongoDB veri tabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
– Tercihen; IBM GPFS konusunda bilgi sahibi olmak,
-Tercihen; Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.
BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 20 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1) Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler, (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)
2) Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,
3) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
4) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,
5) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),
6) Java programlama dili ile güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)7) Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçen süreleri gösterir SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,
8) Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenmesi gereken Ek-1 belgesi Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformunda yer almaktadır.
BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız www.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.
 SÖZLÜ SINAV KONULARI
1) Gereksinim yönetimi,
2) Süreç modelleme,
3) Yazılım geliştirme süreçleri,
4) Temel SQL bilgisi,
Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar, zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili mülakat esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılabilecektir.

DİĞER HUSUSLAR
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, bu durumların anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Kuruluna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde


yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bu durumdaki adayların (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir