Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu

Genel Kurallar

 1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlerle ilgili tüm kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır. Adayların, başvuru ile ilgili sorun yaşamaması için bu kılavuzun tamamını okumaları gerekmektedir. Adaylar, kılavuzda belirtilen şartları taşıdıkları takdirde başvurularını yapabileceklerdir.
 2. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayımlandığı tarihten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir/güncellenebilir. Bu durumda izlenecek yol Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulur. Kanun ve yönetmeliklerle uyuşmazlık olması durumunda kanun ve yönetmelik geçerli olacaktır.
 3. Alım sürecindeki her türlü duyuru, bilgilendirme ve güncelleme www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
 4. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere  uzman erbaş alımı yapılacaktır

1. Özel Notlar ve Gereklilikler

  • NOT-1: En az 1 dakika su üstünde kalabilme ve herhangi bir yöntemle 25 metre yüzebilme.
  • NOT-2: Adayların bu kılavuzun 3’üncü maddesinde yer alan tüm başvuru şartlarını da karşılaması gerekmektedir.
  • NOT-3: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların, terhis belgelerinde bu bilgilerin açıkça yazılı olması değerlendirmenin önemli bir parçasıdır. Aksi takdirde başvurular değerlendirilemez ve sorumluluk adaya aittir.
  • NOT-4: Doldurulamayan kontenjanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına göre diğer branşlara aktarılabilecektir.
  • NOT-5: Belirtilen branşlara başvuracak adaylara sayfa-15’teki testler uygulanacaktır.
  • NOT-6: Kurbağaadam branşına başvuranlara, sayfa-15’teki testlere ek olarak su üzerinde ellerini kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe dalarak dipten 3 librelik kurşun çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme testleri uygulanacaktır. Baraj kriterleri sayfa-17’de belirtilmiştir. • NOT-7: Kurbağaadam branşı için başvuran adayların, sayfa 16-17’de belirtilen Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Sınavı kriterlerine göre değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar Kurbağaadam Temel Kursu’na katılacak olup, başarısız olanların sözleşmeleri feshedilecektir.

2. Yasal Dayanak

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğine dayanılarak bu kılavuzda belirlenen şartları taşıyan adaylardan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyacı olan branşlarda uzman erbaş alımı yapılmaktadır.

3. Başvuru Şartları

 • a. Türk vatandaşı ve erkek olmak.
 • b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • c. 2024 yılı Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve sonrası doğumlular başvurabilir).
 • ç. Askerlik görevini erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
 • d. Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 ve sonrası terhis olanlar).
 • e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için olumlu nitelik belgesi almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir).
 • f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içinde en az 3 yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2024 yılı Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğumlular başvurabilir).
 • g. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak.
 • ğ. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
 • h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, 30 günden fazla süreli hapis cezasına mahkum olmamış olmak.
 • ı. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” raporu almak ve branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.
 • i. En az 164 cm boyunda olmak ve sayfa-14’te belirtilen boy ve kilo oranlarına uygun olmak.4. Başvuru Yöntemi

 • Başvurular, 03-14 Haziran 2024 tarihleri arasında sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları www.sg.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

5. Başvuru Sonuçlarının Açıklanması ve Sınavlar

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ve ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve gerekli belgeler 16 Temmuz 2024 tarihinden sonra www.sg.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

6. Uygulanacak Yazılı Sınav ve İkinci Seçim Aşamaları

 • Yazılı Sınav: Genel kültür ve meslek bilgisi alanlarında yapılacak olup, 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.
 • İkinci Seçim Aşamaları: Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sırasıyla ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Herhangi bir aşamada başarısız olan adaylar bir sonraki aşamaya geçemezler.

Ayrıca, adayların başvuru ve sınav süreçlerinde dikkat etmeleri gereken detaylar ve belgeler www.sg.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Başvuru ücretleri talep edilmemektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir