KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın “Ortaöğretim” 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); “Lisans” 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. Başvuru Tarihleri: 14.08.2023-28.08.2023ALIMI YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN NİTELİKLER

karaddeniz-teknik-universitesi-personel-alimi karaddeniz-teknik-universitesi-personel-alimi karaddeniz-teknik-universitesi-personel-alimi karaddeniz-teknik-universitesi-personel-alimiAÇIKLAMALAR

1-Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
3-Adaylar mezuniyetine göre; 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

5-Başvurular; 14.08.2023-28.08.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Posta, mail vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyeceklerdir.

6-Sonuçlar; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihinden itibaren en az 20 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr adresinden sonuçlar ilan edilecektir.
7- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
8-Erkek adayların Askerlikle İlişiği bulunmamak (Bütün ilan kadroları için; terhis, muaf veya tecilli olmak)
Not:Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.Başvuru dilekçesi https://www.ktu.edu.tr/ https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerden başvurulacak birim ve unvan dikkate alınarak temin edilerek doldurulacak ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuru ekranına yüklenecektir.

*Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle  birlikte tazmin edilecektir.

TÜM BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ ORTAK EVRAKLAR (Ayrıca Aranan Nitelikler Kısmında Belirtilen Evraklar Başvuruda Eklenecektir.)

1-Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
2-2022 KPSS Sonuç Belgesi
3-Nüfus cüzdanı örneği
4-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru dilekçesine eklenecektir).
5-https://www.ktu.edu.tr/; https://www.ktu.edu.tr/ personel bulunan başvurulacak birim ve unvan dikkate alınarak temin edilecek başvuru dilekçesi.
6-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için yapılan başvurularda herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı boy kilo endeksini gösterir bir belge.
7-Deneyim şartı olan unvanlara yapılan başvurularda e-devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü.
8-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
9-Başvurulacak unvan için istenen sertifika veya belgenin fotokopisi.

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir