BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b)
fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara 6 (altı) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.BAŞVURU TAKVİMİ

bursa-teknik-universitesi-personel-alimiBAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ

Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks e-mail veya başka yolla yapılan
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar sadece ilan no belirterek tek bir ünvana başvuru yapabilecekler. Birden fazla ünvana başvuru yaptığı tespit
edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

bursa-teknik-universitesi-personel-alimi bursa-teknik-universitesi-personel-alimi

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
– Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığınca verilecektir)
– 2022 KPSS sonuç belgesi,
– 2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli sicil belgesi, (e-devletten alınan barkodlu belgeler kabul edilir.)-
-İlan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla belge veya sertifikaların aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,
– Askerlik durum belgesi (e-devletten alınan barkodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus cüzdan sureti. (e-devletten alınan barkodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan barkodlu belgeler kabul edilir.) Atamalarda ıslak imzalı
tasdikli sureti istenecektir.
GENEL ŞARTLAR

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları
için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
-“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin
(b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları
gerekmektedir.
-Adayların açık öğretim hariç herhangi bir örgün öğretim kurumunda öğrenci olmaması gerekmektedir.
-Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.
-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını
gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv
araştırması sonucu olumlu olmak.
– *Destek personeli pozisyonunda istihdam edilecek personel basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi
iklimlendirme, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, şoförlük dışındaki dağıtım ve taşıma hizmetleri ile her türlü
temizlik hizmetlerini yürütecektir.

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir