T.C. Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Sayıştay Başkanlığı, çeşitli hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Bu alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav sonucuna göre belirlenen başarı sıralamasına göre aşağıda belirtilen pozisyon için 4 sözleşmeli personel alınacaktır.

Pozisyon Bilgileri

Pozisyon Unvanı: Büro Personeli
Pozisyon Adedi: 4
Öğrenim Durumu: Önlisans
KPSS Türü: KPSS P93
Aranan Nitelikler:

 • Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi önlisans programlarından mezun olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünde 70 ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru Şartları

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak.
 2. İlgili pozisyon için tabloda belirtilen niteliklere uygun olmak.
 3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmış ve sözleşmesi feshedilmiş adayların, fesih tarihinden itibaren bir yıl beklemiş olmaları.
 5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş, muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

 • Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adaylar, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte denklik belgelerini sisteme yüklemelidir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

 • Başvurular, 15.05.2024 ile 24.05.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı internet sitesinden elektronik olarak yapılacaktır.
 • Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

 • Başvuru şartlarını sağlayan adaylardan, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlanarak pozisyonun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Aynı puana sahip adaylar tamamı sınava kabul edilecektir.
 • Sözlü sınava çağrılacak aday listesi Sayıştay internet sitesinde ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınavın Şekli, Konuları, Yeri ve Tarihi

  • Sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar, mesleki bilgi düzeyi, kavrama ve ifade yeteneği, liyakat, temsil kabiliyeti, özgüven, ikna kabiliyeti, genel kültür ve teknolojik gelişmelere açıklık kriterlerine göre değerlendirilecektir.
 • Kimlik tespiti için fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi gereklidir.
 • Sözlü sınav, Başkanlık binasında yapılacak ve sınav tarihi en az yedi gün önce ilan edilecektir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gereklidir.
 • Başarılı adaylar arasında en yüksek puana sahip olanlardan başlanarak sıralama yapılacaktır.
 • Puan eşitliği durumunda, ön lisans mezuniyet tarihi daha eski olan ve yaşı büyük olan adaylar öncelikli olacaktır.
 • Sonuçlar Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.

Diğer Hususlar

 • Sınavı kazananlardan yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılacak ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Tüm duyurular Sayıştay internet sitesinde yayımlanacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir