JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 570 ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğrenci temin edilecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (538) erkek ve (32) kadın öğrenci olmak üzere toplamda 570 öğrenci temin edeceğini duyurdu.

jandarma okul

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna temin edilecek (538) erkek kontenjanının %5’i (27 öğrenci), (32) kadın kontenjanının %5’i (2 öğrenci) şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına tahsis edilecektir.


Başvurular 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda Aranacak Nitelikler

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,


 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

jandarma personel alımı


Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru için; ÖSYM tarafından yapılan 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan (Okul ve ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş şekliyle) esas alınarak;

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 450.000’inci sırada yer alan adayın puanını alması gerekmektedir.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na başvuru yapmak için sitemizde yayınlanan kılavuzdan bilgi alabilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir