DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede İbranice ve Türkçe bilmek (İngilizce bilmek tercih sebebi olacaktır),
9. Bilgisayar kullanabilmek.


BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine özgeçmişte yer verilmelidir.),
2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı’na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),
3. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,
4. Nüfus cüzdanının (T.C kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,
5. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Son olarak yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge”mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. Söz konusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı’na yüklenmesi gerekmektedir.
 SINAV:Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C Kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 6 Kasım 2023 Pazartesi günü yerel saatle saat 10.00’da 202 Hayarkon, 6340507, Tel Aviv-Yafo adresindeki T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.
Yazılı Sınav konuları:
· Türkçe’den İbranice’ye çeviri (1 saat)
· İbranice’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)
· Türkçe Kompozisyon (1 saat)· Matematik (1 Saat)
Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 13 Kasım 2023 Pazartesi günü yerel saatle saat 10.00’da 202 Hayarkon, 6340507, Tel Aviv-Yafo adresindeki Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar kullanma sınavı.
BAŞVURU TARİHİ:Başvurular 6 Ekim 2023 Cuma TSİ 10.00 ile 23 Ekim 2023 Pazartesi TSİ 23.59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır. Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 31 Ekim 2023 Salı günü mesai bitimine kadar T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği’ne (Turkish Embassy in Tel Aviv, 202 Hayarkon Street, 6340507, Tel Aviv-Yafo- Israel) elden (resmi tatil günleri hariç hafta içi her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında) veya postayla iletmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek


gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir. Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Tel Aviv Büyükelçiliğine ulaştırmaları gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir. Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.
 SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği; 202 Hayarkon, 6340507, Tel Aviv- Yafo, Israil
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği; 202 Hayarkon, 6340507, Tel
Aviv-Yafo, Israil(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.)

ÖNEMLİ: Sınav, Tel Aviv/İsrail’de düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 4 (dört) Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir