Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4(B) maddesi uyarınca belirtilen pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 74 sözleşmeli personel alınacaktır.

Alınacak Pozisyonlar Ve Aranan Nitelikler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alımı 1

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alımı 2

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alımı 3

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alımı 4

Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 • 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

 • Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.
 • Başvuracak adaylarda ilgili 2022 yılına ait KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2022 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

Başvuru Şekli Ve Yeri

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılma Esaslarının” Ek-7. Maddesinin (a) bendinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesini talep edebilir“ hükmüne göre verilen süre içerisinde şahsen başvuru yapılacak olup, mazereti nedeniyle şahsen başvuru yapamayacak olanlar için noter onaylı vekâletname ibraz edilerek vekil kişi tarafınca başvuru yapılabilecektir. (Posta/Kargo/Mail yolu ile müracaatlar dikkate alınmayacaktır.)

 • Başvuru 22.02.2023 tarihinde son bulacaktır.
 • 4-B İş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi https://aku.edu.tr web sayfasında ki sözleşmeli personel ilanına giriş yapıldığı kısmından temin edilecektir.
 • Başvuru Adresi; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
 • İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 15 80 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

1) İş Talep Formu (https://aku.edu.tr/ adresinden sözleşmeli personel ilanına giriş yapılarak temin edilecektir)

2) Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)

3) a- Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı )

b- Önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)

c- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul ) mezunları için 2022 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)

4) Adli Sicil Belgesi (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6) Şoför adaylar için ehliyet fotokopisi

7) Güvenlik Görevlisi kadrosuna müracaat edecekler için süresi dolmamış güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi veya sertifika

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir