KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR ALIMI YAPACAK

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 30 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, sözlü sınavla Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.
SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
– Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
– İlanda yer alan kadrolar çerçevesinde ilgisine göre en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;
1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak.2. İktisat, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun olmak.
3. Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak.
4. Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.
5. Arkeoloji bölümünden mezun olmak.
6. Sanat Tarihi bölümünden mezun olmak.
7. Mimarlık bölümünden mezun olmak.
8. Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
9. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
10. İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
KTU.YRD.1- Hukuk Fakültesi mezunları için,
– KPSSP4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
– Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))

KTU.YRD.2- İktisat, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat ve Maliye bölümleri mezunları için,
– KPSS P17 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,-Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’
düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda
belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (Alınacak personel sayısı; 9 (dokuz))
KTU.YRD.3- Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için,
– KPSS P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘B’ düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 4 (dört))
KTU.YRD.4- Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için,
-KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,-Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde Çince Yabancı Dil Sınavından en az ‘B’ düzeyinde
puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen
yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 1 (bir))
KTU.YRD.5- Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için,
-KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde Rusça Yabancı Dil Sınavından en az ‘B’ düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 1 (bir))
KTU.YRD.6- Arkeoloji bölümü mezunları için,
– KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))
KTU.YRD.7- Sanat Tarihi bölümleri mezunları için,
-KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
– Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))
KTU.YRD.8- Mimarlık bölümü mezunları için,– KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))
KTU.YRD.9- Makine Mühendisliği bölümü mezunları için,
-KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki))
KTU.YRD.10- Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri mezunları için,
– KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,– Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 3 (üç))
KTU.YRD.11- İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları için,
-KPSS P1 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 2 (iki)) kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 4 (dört) katı
aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular elektronik ortamda 02/10/2023-16/10/2023 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecektir, Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır, Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 DİĞER HUSUSLAR:Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim ve Bakanlığın internet sayfası ile Kariyer Kapısı üzerinden duyuru yoluyla yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
 SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
Yarışma sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıda belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

kultur-ve-turizm-bakanligi-memur-alimi-ilani
kultur-ve-turizm-bakanligi-memur-alimi-ilani
kultur-ve-turizm-bakanligi-memur-alimi-ilani
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenecektir. Sınav Kurulu tarafından asil aday sayısının yarısı kadar yedek aday tertip edilecektir.
SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma sınavını kazanan adaylar www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir