TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL  ALIM İLANI

Kurumumuz hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasınagöre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına DairEsaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle özelbütçeden karşılanmak üzere toplam 25 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır


saglik-bakanligi-ilac-ve-tibbi-cihaz-kurumu-sozlesmeli-personel-alim-ilanGenel Şartlar:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2. Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
5. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde


istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
• Adayların e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli
evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
• Başvuru işlemleri 18/03/2024 – 01/04/2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.
• Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru
yapılamayacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili
kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu
belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili
kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
• Tecrübe istenen pozisyonlar için e-Devlet üzerinden karekodlu olarak alınmış SGK Tescil ve Hizmet
Dökümünün pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Tescil ve Hizmet
Dökümü” alanına yüklemeleri gerekmektedir.


• Tecrübe istenen pozisyonlar için tecrübenin geçtiği kurumdan alınmış çalışma belgesini pdf formatında
“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Çalışma Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Sertifika istenen pozisyonlar için söz konusu sertifikalar pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “Sertifika” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken,
kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme
süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet
belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B
Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp


tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen
belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu
hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
• Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının
tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha
sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
• Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
• Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
• Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin
teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde
Kurumumuz resmi web sayfasında ilan edilecektir.
• Açık iş sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.
• İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen


asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak
olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan
şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
• İlana ilişkin bütün duyurular Kurumumuz resmi web sayfasından yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde
tebliğ yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
• Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir