İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
– Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi
olarak yapacaklardır.
– Başvuru yapacak adayların İzmir Bakır çay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
– Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri
gerekmektedir. e-Devletten alınan karakoldu tüm belgeler geçerlidir.
– Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
– Başvurular, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci gün saat 23:59’a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
– İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
– İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı
bilgilendirme yapılmayacaktır
izmir-bakircay-universitesi-memur-alimi-ilani- izmir-bakircay-universitesi-memur-alimi-ilani-
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve
09/11/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim görevlisi alınacaktır.
– Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi
olarak yapacaklardır.
– Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri
gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
– Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
– Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci gün saat 23:59’a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
– İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
– İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı
bilgilendirme yapılmayacaktır.

izmir-bakircay-universitesi-memur-alimi-ilani-

Başvuru Başlangıç Tarihi : 11.09.2023
Son Başvuru Tarihi : 25.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 29.09.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 05.10.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.10.2023
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not
sistemine eşdeğerliliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.
3- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.
4- Adaylar açıklanan kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
MUAFİYET
• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya
çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir