SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.


POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU
GENEL ŞARTLAR
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlarıtaşımak,
– Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
-bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
– Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5, diğerleri için en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
– Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
-Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,
 ÖZEL ŞARTLAR:
KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (4 Katına Kadar – 1 Kişi)
 Microsoft veya Linux işletim sistemlerinin kullanıldığı büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az 8 (sekiz) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal E-posta Yönetimi, Dizin Yönetimi, Sunucu ve İstemci Yönetimi, File Server, Uzak Masaüstü, Sertifika Yönetimi, Failover Cluster Mimarisi kurulum, yapılandırma, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
 Sunucu işletim sistemlerinin (Microsoft, Linux) kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Sunucu sanallaştırma platformları (VMware, Hyper-V, Proxmox, oVirt, KVM) ürünlerinden en az biri hakkında ileri seviye kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
 Masaüstü Sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
 Storage (Depolama) ve SAN (Storage Area Network) kurulum, yapılandırma ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Ceph, Shared Storage veya Hyper-Converged altyapıları konusunda bilgi sahibi olmak,
 Script yazma (Python veya Bash veya Power Shell veya Shell Scripting vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarisi ve ürünleri (HAProxy, NGINX, F5, Citrix, NetScaler vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak Linux veya Windows sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 Veri yedekleme yazılımlarının (Era Backup, NetBackup, Commvault, Veeam vb.) yönetimi ile yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 İş sürekliliği ve felaket kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Uygulama sunucuları (Apache, NGINX, IIS Vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgili ve istekli olmak,

 Açık kaynak ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgili ve istekli olmak,
 Mikroservis mimarisi (Docker ve Kubernetes) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak, Tercihen teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen Grafana, Prometheus, Consul, Loki, Elastic Search, Kibana, Logstash, Syslog konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Kafka, Redis ve RabbitMQ kurulum ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
 Tercihen yedekleme ürünleri alanında sertifika sahibi olmak, Aşağıdaki sertifikalardan en az bir tanesine sahip olduğunu belgelemek:
* Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
* LPIC-2 Linux Professional Institute Certification
* LPIC-3 Linux Professional Institute Certification
* Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
* Red Hat Certified Engineer (RHCE)
* Red Hat Certified Architect (RHCA)
* Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)
* VMware Certified Professional (VCP)
SİSTEM UZMANI
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar – 1 Kişi)
 Microsoft veya Linux işletim sistemlerinin kullanıldığı büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal e-posta yönetimi, dizin yönetimi, sunucu ve istemci yönetimi, file server, uzak masaüstü, sertifika yönetimi, Failover Cluster Mimarisi kurulum, yapılandırma, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
 Sunucu işletim sistemlerinin (Microsoft, Linux) kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Sunucu sanallaştırma platformları (VMware, Hyper-V, Proxmox, oVirt, KVM) ürünlerinden en az biri hakkında ileri seviye kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
 Masaüstü sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
 Storage (Depolama) ve SAN (Storage Area Network) kurulum, yapılandırma ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Ceph, Shared Storage veya Hyper-Converged altyapıları konusunda bilgi sahibi olmak,
 Script yazma (Python veya Bash veya Power Shell veya Shell Scripting vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Linux veya Windows sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak, Veri yedekleme yazılımlarının (Era Backup, NetBackup, Commvault, Veeam vb.) yönetimi ile yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 İş sürekliliği ve felaket kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,
 Uygulama sunucuları (Apache, NGINX, IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgili ve istekli olmak,
 Açık kaynak ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgili ve istekli olmak,
 Mikroservis mimarisi (Docker ve Kubernetes) konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen Grafana, Prometheus, Consul, Loki, Elastic Search, Kibana, Logstash, Syslog konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Kafka, Redis ve RabbitMQ kurulum ve yönetim konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen Vmware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
 Tercihen yedekleme ürünleri alanında sertifika sahibi olmak,
Aşağıdaki sertifikalardan en az bir tanesine sahip olduğunu belgelemek:
* Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
* LPIC-2 Linux Professional Institute Certification
* LPIC-3 Linux Professional Institute Certification
* Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
* Red Hat Certified Engineer (RHCE)
* Red Hat Certified Architect (RHCA)
* Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)
* VMware Certified Professional (VCP)
SİSTEM UZMANI(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-2 Kişi)
 Microsoft veya Linux işletim sistemlerinin kullanıldığı büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal e-posta Yönetimi, Dizin Yönetimi, Sunucu ve İstemci Yönetimi, File Server, Uzak Masaüstü kurulum, yapılandırma, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
 Sertifika yönetimi, Failover Cluster Mimarisi kurulum, yapılandırma, güncelleme ve sorun çözümleme konusunda bilgi sahibi olmak
 Sunucu işletim sistemlerinin (Microsoft, Linux) kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Sunucu sanallaştırma platformları (Vmware, Hyper-V, Proxmox, oVirt, KVM) ürünlerinden en az biri hakkında tecrübeye sahip olmak,
 Storage (Depolama) ve SAN (Storage Area Network) konusunda bilgi sahibi olmak,
 Script yazma (Python veya Bash veya Power Shell veya Shell Scripting vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
 DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Linux veya Windows sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma konularında bilgi sahibi olmak,
 Veri yedekleme yazılımlarının (Era Backup, NetBackup, Commvault, Veeam vb.) yönetimi ile yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi sahibi olmak,
 İş sürekliliği ve felaket kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,
 Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgili ve istekli olmak,

 Açık kaynak ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgili ve istekli olmak,
 Mikroservis mimarisi (Docker ve Kubernetes) konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen Grafana, Prometheus, Consul, Loki, Elastic Search, Kibana, Logstash,
Syslog konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen Kafka, Redis ve RabbitMQ kurulum ve yönetim konusunda bilgi sahibi olmak,
 Tercihen ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine göre politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve işletilmesi süreçlerinin koordinasyonunda görev almış olmak,
 Tercihen 5651 ve 6698 sayılı kanunlar konusunda bilgi sahibi olmak, Tercihen aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olduğunu belgelemek:
* Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
* LPIC-2 Linux Professional Institute Certification
* LPIC-3 Linux Professional Institute Certification
* Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
* Red Hat Certified Engineer (RHCE),
* Red Hat Certified Architect (RHCA),
* Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)
* VMware Certified Professional (VCP)
* Yedekleme Yazılımları Sertifikası (NetBackup, Commvault, Veeam vb.)
* ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi
BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
– Sınav başvuruları, 04 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar, e-Devlet (Savunma Sanayii BaşkanlığıKariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko internet adresi üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.
-Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
– Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde, her nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
-Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla iki (2) tanesine başvurabilecektir.
 BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER
-Fotoğraflı (son altı aya ait) Europass CV Sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi,
-Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi,
-Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
– Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini kendilerinin girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya
mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yükleyeceklerdir.
– Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)– Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi,
-Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
– İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan geçerliliği bulunan puanı veya bu dilde yapılan, uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge, (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir.) Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini kendilerinin yüklemesi gerekmektedir.
-Sınav Başvuru Şartları başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak, öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar)
– KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS3 puanı 70 olarak değerlendirlecektir)
– Son üç (3) ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilcektir)
– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
– Başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösteren sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) ile belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyid edilemezse sözkonusu sertifika dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuruları esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır. Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ
– Başvuruların incelenmesi sonucunda, genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
– KPSS P3 Puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS Puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
-Adayların başvuru sonuçları, Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
-Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
– Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
– Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınavın yeri, tarihi ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir.
SINAV KONULARI, SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ
-Yazılı sınavda adaylar pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.
-Adaylar yazılı sınav sonuçlarını, Başkanlık www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde yapılacak duyuruyu müteakip Kariyer kapısından görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
– Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan
adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
-Adaylar sözlü sınavda, pozisyonlara uygun olarak, genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları, ilgili pozisyona dair teknik bilgiler ve uygulama düzeyi %85 (yüzde seksenbeş) ve bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15 (yüzde on beş) olmak üzere değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70
(yetmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.– Adaylar sözlü sınav sonuçlarını, Başkanlık www.ssb.gov.tr adresli İnternet sitesinde yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
– Yazılı ve Sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adayların başarı puanı, Yazılı sınav notunun %30’u ve Sözlü sınav notunun %70’i alınarak belirlenecektir.
– Pozisyon sayısı dahilinde, başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak her pozisyon için asıl olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca ilan edilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
– Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık İnternet sitesinde (www.ssb.gov.tr) asıl ve varsa yedek listeler belirtilerek ilan edilecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, başarı puanına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleye bileceklerdir.
– Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra ölüm veya istifa hallerinde bunların yerine başarı sırasına göre yedek listeden aday çağrılabilir.
-Yedek listede yer alan adayların hakları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
– Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
– Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.SÖZLEŞME İMZALANMASI VE ÜCRET
– Asıl adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren adaylar en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere Başkanlığımıza müracaatta bulunacaklardır.
– Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
– Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar uygulanacaktır.
– Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
-Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.


-Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.DİĞER HUSUSLAR
– Asıl olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylar ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
-Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek; sağlık raporu sunamayan aday ile sözleşme imzalamayacaktır. (Hastanenin kamu hastanesi olması zorunludur)
– Yazılı ve sözlü sınavlara yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle Başkanlıkça değişiklik yapılması gerekirse yeni duruma ilişkin bilgiler Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir