Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 198 Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

Alınacak Kadrolar Ve Alım Nitelikleri

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 1 Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2 Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 3

Genel Şartlar

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
 • 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

 

Başvuru Şekli, Yeri Ve Zamanı

 • Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
 • Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Başvuru işlemleri 30.01.2023 tarihinde başlayacak olup 13.02.2023 tarihinde sona erecektir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Mezuniyet belgesi (E-devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)
 • Vesikalık fotoğraf,
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Şoför kadrosuna başvuran adaylar için SRC3-SRC4 belgesi, E sınıfı sürücü belgesi,

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir