ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 14 mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır. 2022-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.
adalet-bakanligi-sozlesmeli-personel-alim-ilani

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) 2022- KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinin niteliklerini taşımak,
1. Yazılım Geliştirici
-Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihinin son günü itibarıyla) en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,
– Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hâkim olmak,
-Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hâkim olmak,
-REST web servis, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi sahibi olmak,
POZİSYON ALAN ALINACAK PERSONEL
-Mühendis
-Yazılım Geliştirici
-Web Önyüz Geliştirici
-DevOps Mühendisi
-Mobil Uygulama Geliştirici
-Veri Tabanı Yöneticisi
TOPLAM 14
-Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi sahibi olmak,
-RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
-ORM araçlarını kullanarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,
-DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
-Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
-Tercihen; JavaEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
-Tercihen; Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
– Tercihen; .NET Core, .NET Framework, .NET MVC, Entity Framework teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahibi olmak.
2. Web Önyüz Geliştirici
-Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak,
-Web Önyüz projelerinde aktif olarak çalışmış olmak,
-React kullanarak proje geliştirme konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,
-CSS3, HTML5, JavaScript ile web tabanlı yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,
-Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,
– Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
– Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,
-Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hâkim olmak,
– Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
-Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
3. Mobil Uygulama Geliştirici
– Mobil uygulama geliştirme projelerinde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,
-Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,
-Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
– Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,
-Google Play Store’da veya Apple App Store’da referans uygulama sunabilmek,
-Tercihen; IOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programlama konularına hâkim olmak,
-IOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,
– IOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,
– Tercihen; Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hâkim olmak,
-Android frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,
– Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak.
4. DevOps Mühendisi
-Kubernetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,
-Tercihen; Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,
– Unix/Linux işletim sistemleri, veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.),
– Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TeamCity vb. CI/CD araçlarının en az birinde bilgi sahibi olmak,
– CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi sahibi olmak,
– Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hâkim olmak,
– Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,
– Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
– Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
-Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5. Veri Tabanı Uzmanı
-Veri tabanı yöneticisi olarak en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,
– Oracle veya PostgreSQL veri tabanı yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
-PostgreSQL veya Oracle veri tabanlarında PL/pgSQL ve PL/SQL programlama ve iyileştirme (tuning) tecrübesine sahip olmak,
– Veri tabanı güvenliği, yedekleme ve kurtarma ve performans izleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Tercihen; Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
-Tercihen; MongoDB veri tabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
-Tercihen; IBM GPFS konusunda bilgi sahibi olmak,

-Tercihen; Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 20 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1. Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler, (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)
2. Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,
3. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1),
4. SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,
5. Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenmesi gereken Ek-1 belgesi Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformunda yer almaktadır.

 BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız www.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.
DİĞER HUSUSLAR
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, bu durumların anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Sözlü sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bu durumdaki adayların (4 üncü fıkranın a, b ve c bentlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.
BRÜT ÜCRET
Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.07.2023 tarihli ve 2298391 sayılı Genelgesi ile brüt tavan ücret 24.874,40 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kurum tarafından belirlenen brüt ücretin 1,9 katına kadar ödeme yapılabilecektir. 14.07.2023 tarihli 7456 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 40 ıncı madde uyarınca ilave ödeme ayrıca yapılacaktır

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir