Hazine Ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınav Başvurusu

Başvurular,02/01/2023 (09:00) – 13/01/2023 (18:00) tarihleri arasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

 • Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.
 • Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir
 • Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Adaylar; istenilen diğer bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

Kontenjan Sayısı Ve Atama Yapılacak Yerler

Kontenjan Sayısı Ve Atama Yapılacak Yerler 1

Kontenjan Sayısı Ve Atama Yapılacak Yerler 2

Kontenjan Sayısı Ve Atama Yapılacak Yerler 3

Kontenjan Sayısı Ve Atama Yapılacak Yerler 4

Adaylarda Aranacak Nitelikler

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (13/01/2023) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
 • Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
 • Belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,
 • ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak

Sınav Şekli, Tarihi Ve Yeri

 • Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, test usulünde yapılacaktır.
 • Giriş sınavının yazılı bölümü, 11/02/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavı tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.

 

Sınav Konuları

Yazılı sınav konuları:
a) İktisat Grubu:
1) Mikro iktisat,
2) Makro iktisat.
b) Maliye Grubu:
1) Kamu maliyesi,
2) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu:
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),
5) Ticaret hukuku (Başlangıç),
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).
ç) Muhasebe Grubu:
1) Genel muhasebe.
Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
2) Sözlü sınav konuları:
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir