Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk Fakültesi mezunları (Birinci grup) arasından 1 (Bir), Veteriner Fakültesi Mezunları (İkinci grup) arasından 1 (Bir) olmak üzere giriş sınavı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

et ve süt kurumu

Başvuru Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  • Hukuk ve Veterinerlik alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
  • (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) Hukuk Fakültesi mezunları için KPSS P4 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olanlar için KPSS P3 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; her bir grup içerisinde en yüksek puanlı 20 aday arasında bulunmak.
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
  • Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.
  • Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli bulunmak.
  • Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  • Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak

Giriş Sınavı Başvurusu

  • Giriş sınavı için başvurular, 06/02/2023 tarihinden 17/02/2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
  • Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  • Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.
  • Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunacaklardır.

Giriş Sınavı Tarihi, Yeri Ve Şekli

  • Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
  • Yazılı sınav, 05/03/2023 Pazar günü saat:10:30’ da başlayıp 13:00’da sona erecektir.
  • Yazılı sınav yerinin açık adresi, Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
  • Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınava ilişkin diğer hususlar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında (http://www.esk.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  • Adaylar, “Aday Başvuru Bilgilerini”, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.
  • Adayların, denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş dokümanları e-Devlet başvurusu sırasında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

et ve süt kurumu personel alımı

Yazılı Sınav Konuları

  • Yazılı sınav tek oturumda ve test usulü ile yapılacaktır.
  • Sınavda adaylara 100 soru sorulacaktır.
  • Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasak olup bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
  • Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır;

Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar için;

  • Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel esaslar, idari teşkilat ve kamu personeli hukuku), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Borçlar Hukuku (Genel esaslar) alanından toplam 40 soru
  • ESK faaliyet alanına ilişkin genel mevzuat: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin hukuku) ,233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunundan toplam 40 soru
  • Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri) 20 soru

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar için;

  • ESK faaliyet alanına ilişkin genel mevzuat: T.C. Anayasası (Genel esaslar) , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin hukuku) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunu,5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu alanlarından toplam 40 soru
  • Mesleki eğitimine ilişkin Veteriner Hekimliği Lisans Programı bilgilerden 40 soru
  • Yabancı dil ( İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri ) 20 soru
  • Öğrenim dalları itibariyle belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir