Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı

Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı

Selçuklu Belediye Başkanlığı (Konya) bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımı ilanını duyurdu.

Konya ili Selçuklu Belediyesi ilk defa atanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur kadrolarına GİH sınıfı memur alacağını ilan etti.

İlana Göre;

Başvurunun Özel Şartları

KPSS P3 türünden en az 75 puan alması gereken adayların ayrıca, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

Eğitim programlarına göre kontenjan belirlenen alımda;

2 Kontenjan – Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği programlarının birinden mezun ve İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak,

1 Kontenjan – Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Bilgi ve Belge Yönetimi programlarının birinden mezun olmak,

2 Kontenjan – Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe, İşletme ve İktisat programlarının birinden mezun olmak,

5 Kontenjan – Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak şartı ile toplamda 10 Kişilik memur alım kontenjanı belirlenmiştir.

Selçuklu Belediyesi Memur Alım Grafiği

Başvurunun Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmamak, askerliğini yapmak ya da askerlik hizmetini ertelemiş olmak,
 • Görev yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya bedensel engelinin bulunmaması gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru formu (Aday başvuru formunu belediyeden veya belediyenin selcuklu.bel.tr adresinden temin edecektir.),
 • Nüfus cüzdanı aslı,
 • Diploma veya mezuniyet belgesi,
 • KPSS Sonuç belgesi (ÖSYM sitesinden alınan barkotlu çıktı)
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı,
 • YDS sonuç belgesi (YDS şartı isteyen kontenjan için),
 • 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • Sürücü belgesi,

*Adaylar sadece şartlarını sağladığı bir kadroya başvuru yapabilecektir.

Başvurunun Yapılması

Başvuru yapmak isteyen adaylar istenilen belgeleri 02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yolu ile Selçuklu Belediyesi (Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 Selçuklu / KONYA) adresine iadeyi taahhütlü posta yoluyla müracaat edebilirler.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanları

-Belediye tarafından başvuran adayların KPSS puanları, kontrol prosedürü ile kontrol edildikten sonra KPSS puanına göre sıralanmaktadır.

-Puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

-Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 16.01.2023 tarihinde www.selcuklu.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

 

Sınav Aşaması

Sözlü sınav 24.01.2023 – 25.01.203 tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi hizmet binasında yapılacaktır.

Sınav konuları

1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

 

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir