BARTIN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI YAPACAĞINI DUYURDU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
– Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler),
erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşandosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru
yoluyla müracaat edecektir.
– Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
– Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Atamaları” başlıklı web sayfasındayer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
– Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) E-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri
gerekmektedir. E-devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
– Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
– Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar
http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.– İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
– İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/
yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır
bartin-universitesi-memur-alimi-ilani bartin-universitesi-memur-alimi-ilani bartin-universitesi-memur-alimi-ilani
bartin-universitesi-memur-alimi-ilani
DİĞER AÇIKLAMALAR:
*İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde; son üç takvim yılı (2020, 2021, 2022) ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ
numarası almış olan yayınlar kabul edilecektir.
**Dünya üniversite sıralamalarıyla ilgili kriterlere aşağıdaki bağlantı adresinden erişilmektedir. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1006

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir