ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C.Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 229 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak
sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.


2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2022 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan
puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her
pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
Genel şartlar:


-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– Son başvuru günü olan 18 Şubat 2024 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve
sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2022)
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu
olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
– Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
– 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
-657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


– Kamu haklarından mahrum olmamak,
-Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
5) Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih
aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.
6) Başvuru tarihleri:
Başvurular 05 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla
sona erecektir.


7) Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak
en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen
pozisyon sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar
hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar
sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve
bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü
sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo
şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.


8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan
merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

İLANIN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir