PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIM İLANI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
şarttır.
– Her aday tek bir kadroya başvurabilir.
– Adaylar Unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.
– Atanmaya hak kazanan adayın hak ettiği derece ve kademesine göre derece değişikliği
yapma hakkı Kurumumuza aittir.
– İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların:
1. Başvuru Formu (1)
2. Doçentlik Belgesi
3. Akademik Değerlendirme Belgesi (2)
4. Askerlik Belgesi (3,4)
5. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi (3,4) ile;
PROFESÖR kadroları için “özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek  Lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 6 (altı) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, DOÇENT kadroları için “özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 4 (dört) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadroları için “özgeçmiş, diploma onaylı suretleri(4) , bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma veyayınları” içeren 4 (dört) adet CD/USB ile ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 13.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar adayların, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. (1) Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler
(2) Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanları ve bu şartların sağlandığına dair beyanını içeren dilekçe ile birlikte ayrıca 1 adet USB teslim edilmesi gerekmektedir. (3) Üniversite dışı başvurular için (4) Barkodlu e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.pamukkale-universitesi-memur-alim-ilani.Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir