HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KPSS’SİZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  EN AZ LİSE MEZUNU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

6/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere 4 adet canlı
model alınacaktır.


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,


irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Vücut bütünlüğüne sahip olmak
5- En az lise mezunu olmak.


6- Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak
(tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmekte olup,
çalıştırılması uygun görülen adaylardan istenecektir.)
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.


8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
10- KPSS şartı aranmamaktadır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:


– Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü
içerisinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi binasında bulunan
Personel İşleri Bürosuna, istenen belgeler ile (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen
yapılacaktır.
(Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)SÖZLÜ SINAV TARİHİ/SAATİ SÖZLÜ SINAV YERİ
15 Ocak 2024 19 Ocak 2024 23 Ocak 2024 Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlık Toplantı Salonu

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere seçilecek canlı modeller yapılacak sözlü sınav sonucunda belirlenecek olup, isim listeleri, işe başlamaları için gerekli belgeler ile belgelerin


teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecektir.
2- Çalıştırılacak canlı model sayısı kadar da yedek belirlenecek olup, asıl listede bulunanlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin
yerine yedekler sırası ile çağırılacaktır.
3- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:


1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
4- Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
5- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6– İş Talep Formu

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir