DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALACAK

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALIM İLANI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Pozisyon ve Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanları
AĞ UZMANI (1 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar
SİSTEM UZMANI (1 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar
KIDEMLİ CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı): 3 katına kadar
KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi- Tam Zamanlı): 3 katına kadar
İŞ ANALİSTİ (1 kişi-Tam Zamanlı): 2 katına kadar
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
– (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)
-Ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğeri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübe belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
– Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olmak.
ÖZEL ŞARTLAR

AĞ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
-Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik (web) filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, ağ erişim kontrol cihazı (NAC) gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bir bilgi işlem merkezinde ağ yönetimi personeli olarak fiilen en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
-Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Yerel Ağ Alanı (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Ağ Alanı (WAN), Kablosuz Yerel Ağ Alanı (WLAN), Sanal Yerel Ağ Alanı (VLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), IPSEC, SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Veri Merkezi Network alt yapıları, Ağ mimarisi dizayn ve entegrasyon, Topoloji oluşturma ve iyileştirme hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Firewall, Omurga, Router, Switch, Web Güvenlik Duvarı (WAF), Yük Dengeleme Cihazları (Load-Balancer) Kablosuz Ağ yapılandırması ve yönetimi konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,– RADIUS, 802.1x, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) konularında bilgi, kurulum ve konfigürasyon tecrübesine sahip olmak,
– Yeni Nesil Güvenlik duvarlarının(PaloAlto, FortiGate, CheckPoint vb..) İçerik (Web) Filtreleme, Application Control, IPS, SSL inspection, IPSec VPN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,,
– Ağ Yönetimi kapsamında sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Yazılım tanımlı ağ (SDN), yazılım tanımlı geniş alan ağı (SD-WAN), sızma ve stres testleri, şifreleme, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
-Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak. Tercihen; Windows ve Linux işletim sistemleri yönetici uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
 Certified Ethical Hacker (CEH) setifikasına sahip olduğunu belgelemek,
 ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarıyla alındığı bir süreçte aktif rol aldığını belgelemek,
 Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Sistem odası taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
– Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, sistem yönetimi personeli olarak fiilen en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
– Microsoft Active Directory, DNS, Group Policy, DHCP vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Microsoft Windows Server 2012 ve üzeri versiyonlu sunucularda bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe
– SAN ve depolama sistemleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Sistem Yönetimi kapsamındaki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,
– Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak. Tercihen; Microsoft SCOM 2012 ile Microsoft SCCM 2012 ve üstü versiyonların konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Yedekleme ve Replikasyon konularında ve uygulamalarında (Data Domain, Veeam vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Uç Nokta Koruma (Endpoint Protection) uygulamalarının konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 E-posta Filtreleme yapılarının yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Microsoft Sharepoint Server, File server, Certification Authority yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Microsoft Skype for Business konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
 Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
KIDEMLİ CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
– Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
-Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
– İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
– JQuery, Javascript, AJAX, HTML, XHTML, CSS vb. teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
– Ön yüz geliştirme teknolojilerinden (Angular, React, Vue.js) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
– Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– DDD (Domain Driven Design), Event Sourcing, CQRS, Mediator ve Clean Architecture konularında bilgi sahibi olmak
– RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– AOP (Aspect Oriented Programming) hakkın da bilgi ve tecrübe sahibi olmak Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,– MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre CBS tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,
– Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
– Oracle Spatial, PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,
– Sunucu tarafında; ticari ve açık kaynak Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucularının (ArcGIS Server, Geoserver, vb..) yönetimi ve WMS, WFS Harita Servislerinin oluşturularak yayımlanması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,– CBS tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde, istemci tarafında çalışacak ticari ve açık kaynak Coğrafi Bilgi Sistemi Harita Sunum kütüphaneleri ile araçlarının (ArcGIS API for Javascript, Openlayers API, Leaflet API vb..) kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
-Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyim (WMS/WFS, GML, GeoJSON vb.) sahibi olmak
– Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, TFS, Git vb.) kullanmış olmak,
-Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
Tercihen; Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Yazılım geliştirme metotlarına (waterfall, agile) hakim ve projelerinde aktif olarak kullanmış olmak
 Proje yönetimi standart ve metodolojilerine hâkim ve süreç yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak ve en az üç (3) projede takım lideri olarak yer almak
KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
– En az 10000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
– En az 10000 kullanıcılı en az üç (3) adet yazılım geliştirme projelerinde yazılım geliştirme uzmanı olarak yer aldığını belgelemek
– Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
– İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
-ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
– JQuery, Javascript, AJAX, HTML, XHTML, CSS vb. teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
– Ön yüz geliştirme teknolojilerinden (MVC ile Angular, React vb…s) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
– Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,– DDD (Domain Driven Design), Event Sourcing, CQRS, Mediator ve Clean Architecture konularında bilgi sahibi olmak
– RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– AOP (Aspect Oriented Programming) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
– Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity
-Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
-Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
-Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, TFS, Git vb.) kullanmış olmak,
– Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,
– Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
-Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak
Tercihen; Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 Kamu kurum ve kuruluşlarıyla proje yürütmüş olmak
 Proje yönetimi standart ve metodolojilerine hakim ve süreç yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak ve en az üç (3) projede takım lideri olarak yer almak
 Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi almış olmak İş Analisti (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
-Yazılım projelerinde en az 3 (üç) yıl Sistem Analisti, İş Analisti veya İş Geliştirme Uzmanı olarak tecrübe sahibi olmak
– İş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapmış olmalıdır.-İş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonun sağlamış olmalıdır.
-Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerinin koordine etmiş olmalıdır.
-Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak
-Yazılım geliştirme araçları ve yöntemleri hakkında kendini ve çalışma şeklini yenileyebilmelidir.
– Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri gerçekleştirebilmelidir.
– Projelerin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmalıdır.-Proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmelidir.
– İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
– Ürün yöneticilerinin koordinasyonunu ve yönetimini sağlayabilmelidir.
-Destek ekibinin iş süreçlerini takip ve koordine edebilmelidir.
– Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek
– Gereksinim toplantıları yapılması, fonksiyonel gereksinimlerin standartları ile analiz edilmesi ve dokümantasyonu, tasarlanan süreçlerin ürününe öğretilmesi, süreçlerin test edilmesi,
– TFS, Jira, Visio, MS Project vb iş takip ve analiz araçlarını kullanabilir olmak,
Tercihen; En az iki (2) CBS yazılım geliştirme projesinde iş analisti olarak çalışmak
 ISO 9001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 Teknik ve İdari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi olmak,
 Kamu kurum ve kuruluşlarıyla proje yürütmüş olmak
 Problem çözme, karar verme ve çıkarım yapabilme yetkinliklerine sahip olmak,
 Dikkatli, detaycı, süreç/veri ve sonuç odaklı olmak,
 Temsil yeteneğine sahip, ikna/ifade ve iletişim yönü kuvvetli olmak
 Proje Yönetimi PMP eğitimi ve sertifikasına sahip olmak
 İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 18/09/2023- 29/09/2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstenilen Belgeler
– Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
– SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.),
– Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.
– Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı öz geçmiş, (Adayın kısa öz geçmişi e-Devlet üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli İngilizce yabancı dil puanının yüzde otuzunun (İngilizce yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlı dan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday sınav için çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Genel Müdürlüğümüz, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir. Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sözlü/Uygulamalı giriş sınavına katılacak adaylar bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 13/10/2023 tarihinde görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV
1) Sınav Şekli
Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.2) Sınav Yeri ve Tarihi
Sınav 23/10/2023 – 27/10/2023 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3) Sınav Konuları
Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME
Sınav sonucunda ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce yabancı dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI, GÖREVE BAŞLAMA ve İTİRAZ
1) Sınav Sonuçlarının İlanı
Her bir pozisyon için nihai başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi Genel Müdürlüğümüz resmi sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
2) Göreve BaşlamaKazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. Tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylar göreve başlatılacaktır. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
3) Sınav Sonuçlarına İtirazAdaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir. Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonuç ilgiliye yazılı olarak aday tarafından beyan edilen adrese bildirilecektir.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
1) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
2) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (01.07.2023-31.12.2023) tarihleri arası belirlenen brüt ücretin belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
– Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
-Giriş Sınavı’nın uygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılması gerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca başka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir