Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere; 70 Devlet memuru alımı yayınlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının alım yapacağı personeller sözlü sınav ile belli olacak. İşte tüm detaylar:

Alım Yapılacak Pozisyonlar

-Büro Personeli

-Destek Personeli (Şoför)

-Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

-Koruma ve Güvenlik Personeli

 

Sözleşmeli Personel Boş Pozisyon ve Niteliklerinin Dağılımı

Sözleşmeli Personel Boş Pozisyon ve Niteliklerinin Dağılımı

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

 

Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuruda bulunabilecektir.

 

Özel Şartlar

Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı)

 • Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

 

Büro Personeli (Diğer Lisans Programları)

 • Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

 

Destek Personeli (Şoför)

 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

 

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 • Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2023 saat 10:00 – 8 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

 

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

Giriş sınavı sözlü olarak 6 – 17 Mart 2023 tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Giriş sınavında adaylar;

– Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

– Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

– Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

– Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

 

Sözleşmeli Personele Ödenecek Aylık Brüt Sözleşme Ücreti

Sözleşmeli Personele Ödenecek Aylık Brüt Sözleşme Ücreti

NOT: Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir