JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA UYGULANACAK SINAVLAR

Jandarma Uzman Çavuş Alımında Uygulanacak Sınavlar,  Jandarma Uzman Çavuş Alımı, Jandarma Uzman Erbaş Alımı, Uzman Çavuş Alımı, Uzman Erbaş Alımı, Sözleşmeli Uzman Erbaş, Jandarma Uzman Alımı, Uzman Alımı, Jandarma Personel Temin, Jandarma Alımı işte tüm detaylar;

UYGULANACAK SINAVLAR HAKKINDA BİLGİ:
Seçme sınavlarına katılacakları duyurulan adaylar sırasıyla;

 • Ön sağlık muayenesi,
 • Fiziki yeterlilik,
 • Mülakat sınavına, tabi tutulacaktır.
 1. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam
 2. Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkanı bulunmamaktadır.

SINAV AŞAMALARI :
Sınav, adaylar için ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Ön Sağlık muayenesi:

 • Adayın Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ön sağlık muayenesi yapılarak,

(l) Uzman erbaş adaylarının en az 167 cm. boyunda ve  Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ağırlık sınırları arasında olup olmadığı,

(ll) Düztaban, kundura veya güvercin göğüs, omurgasında şekil bozukluğu, renk körlüğü, şaşılık olup olmadığı,

(lll) Vücut yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşünün kusursuz olup olmadığı,
(lV) Vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici ve göz estetiğini bozan cilt hastalığı veya bozukluğu, yara, yanık veya ameliyat izi ve leke bulunup bulunmadığına bakılır.

 • Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına alınır.

 

 • Fiziki Yeterlilik Sınavı:
  • Fiziki yeterlilik testi  belirtilen kriterlere göre yapılır. Fiziki yeterlilik testinin herhangi bir aşamasında barajı geçemeyen adaylar elenir ve mülakat sınavına alınmazlar.
  • Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.
  • Fiziki yeterlilik testine katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlıklı olduğuna dair “Durum bildirir tek hekim imzalı sağlık raporu” (Yapılacak sınav tarihi itibariyle son bir ay içerisinde alınmış olan) getirecektir.
  • Fiziki yeterlilik testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Sağlık kuruluşlarından alınan imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.
  • Mülakat Sınavı:
Mülakatta; adayın genel görünüm, tavır ve hareketi, anlama ve anlatma yeteneği, ses tonu ve konuşma, kendine güveni ve askerliğe uygunluğu gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav, mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru-cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Mülakat sınavı 15 (on beş) puan üzerinden değerlendirilir, mülakat sınavından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir.


  1. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları için tam not 50 (elli) puandır. Fiziki yeterlilik testi 35 (otuzbeş) puan (400 koşu 15, uzun atlama 5, mekik 5, barfiks 10); mülakat sınavı 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilir.
  2. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları not toplamının en az 29 (yirmi dokuz) puan olması esastır. 29 (yirmi dokuz) puandan daha düşük puan alan adaylar başarı sıralamasına alınmazlar.

  Sınavlara İtiraz; Belge İnceleme, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testinde elenen ve başarısız olan adayların sınav komisyonlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazlar aynı gün komisyonlarca neticendirilir ve bu karar kesindir. Mevzuat hükümleri gereğince mülakat sınavlarına itiraz edilemez.

  BAŞARI SIRASININ BELİRLENMESİ

  1. Adayların değerlendirilmesi KPSS puanının %50’si, + FYT + Mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır.
  2. Başarı notu 55 (elli beş) ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır ve yüksek puan alandan başlamak suretiyle, kontenjan içine girenler tespit edilir.
  3. Sınavlar sonucunda başarı notu doğrultusunda asıl, yedek ve kontenjana giremeyenler olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

  Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarına ayrılan kontenjandan başvuran adayların, asıl ve yedek sıralaması diğer adaylardan ayrı olarak Tablo-1’deki kontenjanlar doğrultusunda branş ayrımı gözetilmeksizin kendi aralarında yapılır.

  1. Başarı notlarının aynı olması durumunda, sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, bunların eşitliği halinde, FYT puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde mülakat puanı yüksek olana, yine eşitliğin bozulmaması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
  2. Belge inceleme, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavı aşamalarında başarılı olarak kontenjana giren adaylardan, yaptırılacak güvenlik soruşturmaları olumlu olanlar ile uygun sağlık raporu alanların atamaları yapılacak ve atama duyurusu PTS’de “Sonuç Bilgileri’’ kısmından yayımlanacaktır.
  Sınav sonuçlarına yönelik posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, sınav sonuçları ile ilgili PTS’de “Sonuç Bilgileri’’ kısmından yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numarasının değiştirilmemesi önem arz etmektedir. Bu hususta dilekçe ile sonradan yapılan müracaatlara işlem yapılmayacaktır.
  BAŞVURU ŞARTLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

  BAŞVURU NASIL YAPILIR ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

  ADAYLARIN YANLARINDA GÖTÜRECEKLERİ BELGELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

  BOY-KİLO ORANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

  SPOR MÜLAKATINDA NELER VAR ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

   

  Bunları da sevebilirsiniz

  JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA UYGULANACAK SINAVLAR” için bir yorum

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir