Sermaye Piyasası Kurulu Personel Alımı

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

 

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle Memur, Koruma ve Güvenlik Memuru, Şoför, Tekniker ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
 • Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
 • Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.

SERMAYE PİYASASI KURULU

 

Başvuru Tarihi Ve Yeri

Giriş sınavı, sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesi üzerinden (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru Şekli

Adaylar başvurularını 23.01.2023 – 06.02.2023 tarihleri arasında 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir

 

Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

Uygulama Sınavı (Sadece Şoför Kadrosu İçin)

Şoför kadrosu için uygulama sınavı yapılacak olup, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurulumuzun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği, şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

 

Sınavın Şekli Ve Konuları

Bu ilanın “Sınava Katılma Koşulları” bölümünde belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) Kurulumuzca açılacak sınavın “yazılı sınav” aşaması olarak kabul edilecektir. Sınavın Kurulumuzca yapılacak ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır. Sözlü sınav, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve Dil Bilgisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.

 Bu çerçevede sözlü sınavda adayların;

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 • Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
 • Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

Kadro Alım Sayısı, Görev Yeri Ve Özel Şartları

SERMAYE PİYASASI KURULU ALIM KADROLARI 1

SERMAYE PİYASASI KURULU ALIM KADROLARI 2

SERMAYE PİYASASI KURULU ALIM KADROLARI 3

SERMAYE PİYASASI KURULU ALIM KADROLARI 4

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir