AFAD Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere; aşağıda pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 70 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

 • Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı) 18 Kontenjan
 • Büro Personeli (Diğer Lisans Programları) 4 Kontenjan
 • Destek Personeli (Şoför) 4 Kontenjan
 • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 25 Kontenjan
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi 19 Kontenjan

afad

Alım Yapılacak Personellere Ödenecek Brüt Sözleşme Ücretleri

Büro Personeli

-5 yıldan az olanlar 7.494,79;

-5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 7.817,39;

-10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 8.125,34;

-15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 8.444,92;

-20 yıldan fazla olanlar 8.805,21.

Destek Personeli

-5 yıldan az olanlar 7.028,76;

-5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 7.136,15;

-10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 7.242,85;

-15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 7.351,46,

-20 yıldan fazla olanlar 7.458,83.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

-5 yıldan az olanlar 8.392,64;

-5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 8.450,93;

-10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 8.565,42;

-15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 8.679,87;

-20 yıldan fazla olanlar 8.906,65.

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
 • Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuruda bulunabilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Başvuru Özel Şartları

Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı)

 • Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

afad büro personeli alımı_1

Büro Personeli (Diğer Lisans Programları)

 • Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Destek Personeli (Şoför)

 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

afad temizlik görevlisi alımı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 • Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

afad özel güvenlik görevlisi alımı

Başvuru Şekli, Yeri Ve Zamanı

 • Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2023 saat 10:00 – 8 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
 • Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 • Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartının her iki yüzünü sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 • Adayların sınav modülünde görevlerini yapmaya engel bir vücut ve akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Adayların e-Devlet üzerinden alınan“SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).
 • Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 258 22 49 – 0312 258 22 42 – 0312 258 22 44

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir